مردم گرایی شعار همه جستجوگران آراء عمومی در جهان است که ناگزیر از نوعی «پوپولیسم» می شوند؛ اما «مردم داری» سیره اندکی از نوادر روزگار است که ظرفیت انسانی عظیمی دارند؛ پوپولیست هایی که در برابر نبوغ احمدی نژاد کم می آورند، او را فریبنده می نامند؛ اما عموم مردمی که وی را از نزدیک دیده اند، او را از جنس خود می یابند.

IMG_20160711_003339 محمدعلی رامین؛ دوستی از مؤمنان اهالی انقلاب، نظر فعلی مرا در باره شخصیت فکری دکتر احمدی نژاد پرسید؛ برای پاسخ به ایشان و همه عزیزانی که مایل به دانستن نظر حقیر هستند، صرفاً بیست نکته را تقدیم می کنم، شاید توجه به آن ها برای تحلیل گران سیاسی موافق و مخالف مفید باشد:

۱• شخصیت هایی مانند محمود احمدی نژاد را نمی توان صرفاً از یک زاویه بررسی کرده و به یک تعریف قالبی و قطعی رسید. معمولاً افرادی که معتاد به تحلیل های «صفر- یک» شده اند، از درک شخصیت های چندوجهی عاجزند و در توصیف شان گرفتار افراط یا تفریط می شوند.
۲• دکتر احمدی نژاد در مقایسه با عموم سیاسیون جهان، یک «پدیده» کم نظیر است که برای دنیاداران، همانند ماهیت خود «انقلاب اسلامی»، کاملاً ناشناخته و «غیرقابل محاسبه» به نظر می رسد و دنیاخواران را نیز به شدت دچار اضطراب و آشفتگی می سازد.
۳• وی مخاطبان خود را با آموزه های اسلام انقلابی، در هرجای جهان سرشار از انرژی مثبت می کند؛ امیدها و ضرورت های فطری را در آنها بیدار می سازد؛ انگیزه های انسانی را در وجودشان بازتاب می دهد، تا هرجایی که ظاهر شود، تبدیل به تک تک مخاطبان خودش گردد.
۴• این روحیه ذاتی هر عنصر «انقلابی» است که برای نخستین بار، وقتی احمدی نژاد در رأس مدیریت اجرایی جمهوری اسلامی قرار گرفت، جهانیان را با آن آشنا کرد؛ مردم مظلوم آمریکای لاتین، هنوز بعد از شصت سال، خصلت های شجاعت و فداکاری و استقامت ارنستو چگوارای ضد آمریکایی را به عنوان یک «انقلابی ناآشنا باخدا» می ستایند و رئیس جمهور آمریکا را در برابرش به تواضع وامی دارند؛ پس چرا کسانی انتظار دارند، یک انقلابی مسلمان پیرو شایسته ترین رهبر جهان را مردم آزاده و محروم اینجا یا هرجا، فراموش کنند؟!
۵• عاقلان می دانند که یک قهرمان مبارزه با ظلم و یک خادم صادق محرومان را هیچ کس نمی تواند، شکست بدهد، الاّ اشتباهات خودش؛ به همین علت برجسته ترین شاخص هوشمندی و راز ورمز موفقیت چنین شخصیت هایی این است که در دایره بسته دوستان جاهل و فرصت طلبان مکار قرار نمی گیرند تا به محاسبات اشتباه گرفتار نشوند؛ که اگر گرفتار شوند، ضربه سنگینی می خورند.
۶• معمولاً سیاسیون یا «موج ساز» هستند و یا «موج سوار»؛ که غالباً هر یک در کارکرد خویش پیچیدگی های خاصی دارند؛ اما احمدی نژاد، هم توانایی «موج آفرینی» دارد، هم آمادگی «موج سواری»؛ به تعبیری هم با «حمله» آشناست، و هم با «ضد حمله»؛ او همیشه برای غافلگیری دشمنان، مهیا و مبتکر است.


۷• محافظه کاران که همواره تابع «شرایط» و نگاهبان «وضع موجود» هستند، احمدی نژاد را یک خطر بالقوه و یک تهدید مهار ناشدنی می دانند که از مدیریت او ناامید هستند؛ در این میان «محافظه کاران ملی» با «محافظه کاران بین المللی» که عموماً تعارضات گسترده ایی باهم دارند، نسبت به مخالفت با احمدی نژاد، جمع بندی نسبتاً مشابهی دارند.
۷• آرمان گرایان او را در مقایسه با «انسان تراز انقلاب»، ضعیف و «ناقص» می دانند و واقعیت گرایان وی را ناقض قواعد حاکم بر ساحت سیاست می یابند؛ گروه اول، نگران تنزل شاخص های انقلابند و گروه دوم، مضطرب از رشد توقعات بی شمارند. شاید هیچ کدام نسبت به احمدی نژاد به جمع بندی قطعی و نهایی نرسند، زیرا اولی با کمک وی، آرمان هایش را به پیش می برد و دومی نیز با همه بیزاری هایش، از بهبود واقعیت ها بهره خویش می برد.
۸• مردم گرایی شعار همه جستجوگران آراء عمومی در جهان است که ناگزیر از نوعی «پوپولیسم» می شوند؛ اما «مردم داری» سیره اندکی از نوادر روزگار است که ظرفیت انسانی عظیمی دارند؛ پوپولیست هایی که در برابر نبوغ احمدی نژاد کم می آورند، او را فریبنده می نامند؛ اما عموم مردمی که وی را از نزدیک دیده اند، او را از جنس خود می یابند.
۹• صبر و اخلاص و بصیرت، راز پایداری و توفیقات بزرگ احمدی نژاد بوده و هست؛ و اجتناب از عجب و تعجیل و کفران نعمت در امکان خدمت، رمز عبور از شکست و انزوای سیاسی اوست؛ در این راستا، چاپلوسان همراه با حسودان، فرصت خدمت را از وی سلب می کنند؛ چه بدانند و چه ندانند.
۱۰• تعبیر «احمدی نژادیسم» را صهیونیست ها و رسانه های مغرض آنها برای تحریف مسیر ولایی وی طراحی کردند؛ معارضان داخلی او، با همین واژه انحرافی و مبالغه آمیز «احمدی نژادی ها»، به تخریب نیروهای انقلابی پیروولایت فقیه پرداختند؛ و عده ای ناآگاه نیز با پذیرش این جعلیات مغرضانه، خود را «احمدی نژادی» نامیدند، تا از هر طرف هم خودشان را مورد تهاجم معارضان و سوءظن دوستان قرار دهند و هم دکتر احمدی نژاد را آسیب پذیر سازند.

۱۱• یافتن پاسخ به این پرسش که «چرا احمدی نژاد را باید شناخت»، برای دوست و دشمن مفید است؛ زیرا انکار یا نفی یا حذف یا حمایت یا مدیریت او، بدون این شناخت ابعاد وجودیش، میسر نمی شود.
۱۲• سه سال بی وقفه ناسزاگویی همه جانبه به او نتوانسته، ذهنیت جامعه ملی یا بین المللی را از وی بی نیاز کند؛ در داخل و خارج، کسانی او را در نقش یک «هیولای مخرب» و کسان دیگری در جایگاه یک «فرشته نجات»، تصویر کرده و می کنند؛ اما احمدی نژاد، نه این است و نه آن؛ بلکه او یکی از «رویش های باشکوه انقلاب» اسلامی است که در خدمت آرمان های متعالی اسلام و اهداف خیرخواهانه امام خامنه ای برای ایرانیان و مسلمانان و جهانیان قرار داشته و دارد.
۱۳• احمدی نژاد ۱۳۹۵ چهل سال با انقلاب اسلامی رشد کرده؛ در هر حادثه ای تجربه ها آموخته؛ به شناختی نسبتاً جامع از شرایط داخل و خارج رسیده ؛ او عوض نشده، اما کامل تر شده است؛ شاید در مقایسه او با همتایانش، انتظار اعتراف به برخی اشتباهاتش، منصفانه نباشد؛ اما او می داند که رشد سیاسی و اعتبار اجتماعی خود را مدیون کیست؛ و می فهمد که نسبت به چه جایگاه مظلوم و مقتدری ظلم کرده و از چه نقطه ای به «دوربرگردان» رسیده است.
۱۴• طبیعی است که افکار عمومی داخل و خارج، تحت تأثیر فضاسازی های رسانه ای و ابراز حب و بغض های تک ساحتی، تصویر مبهمی از احمدی نژاد داشته باشند، اما همین بیم ها و امیدها با روشن شدن آثار عملکرد ملی و بین المللی دولت حسن روحانی تحت مدیریت کلان هاشمی رفسنجانی، به مرور شفاف تر و واقعی تر خواهد شد.
۱۵• اما فارغ از عملکرد این یا آن، شخص دکتر احمدی نژاد نیازمند ابهام زدایی از برخی مبهمات جزئی و یا مشتبهات کلی است و هیچ کس جز خودش، صلاحیت و یارای این کار را ندارد.

IMG_20160711_001717
۱۶• در دوره هشت ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد، برای محافظت از وی در برابر ناسازگاری جریان موسوم به «اصولگرا»، حدود پنجاه و چندبار امام خامنه ای از ایشان مستقیم یا غیرمستقیم حمایت کردند تا شاید منتقدین تحریک شده توسط هاشمی رفسنجانی را مهار کنند و به همراهی با رئیس جمهور وقت وابدارند؛ لیکن زخم خوردگان لجوج و دوستان جاهل، با بزرگ نمایی نسبت به ضعف و قوت های احمدی نژاد، دامنه اختلافات عملی و نظری را توسعه دادند و شکاف هایی را ایجاد یا عمیق کردند.
۱۷• مرور زمان، برخی از منتقدان حساس نسبت به موضع گیری های احمدی نژاد را محتاط تر کرده است؛ مواضع تند منتقدین، زمانی که وی اصلاح شرایط ورزشگاه های کشور را به منظور امکان حضور بانوان مسلمان برای تماشای مسابقات ورزشی خواستار شد، یادمان هست. اما سکوت و مماشات همان منتقدین تندخو، نسبت به صدور فتوای حیرت انگیز «اذن کشف حجاب بانوان مؤمنه» در خارج از کشور، هر ناظر منصفی را شگفت زده می کند. یا این که رفتار جنون آمیز تقابل با دیدگاه های امام خامنه ای که به یک روال عادی برای دولت حسن روحانی درآمده؛ یا افشای بخشی از غارت بیت المال به عنوان مستمری مدیران دولت فعلی و یا چپاول آشکار بیت المال توسط آمریکایی ها و تحقیر پایان ناپذیر ایران بوسیله وابستگان حقیر آمریکا در منطقه؛ و در عین حال، سکوت ناباورانه مجلس لاریجانی در برابر پایمال شدن حقوق ملت ایران در داخل و خارج؛ … وقتی با سابق مقایسه شود، هر عقل حکیم و قلب سلیمی را متوجه حقانیت مجموعه دولت احمدی نژاد می کند.
۱۸• احمدی نژاد در انتخابات سال ۱۳۹۶ بیاید یا نیاید، حضور یا حمایتش تعیین کننده خواهد بود. وقت آن است که پذیرندگان برجام، برای فرجام نیک خود و استمرار سرافرازی ایران در جهان، همه نیروهای انقلاب اسلامی پیرو امام خامنه ای را حرمت بگذارند و اگر در وجود شرور دشمن، با هزار زحمت، دنبال یک حُسن می گردند، بر چهره دوست چنگ نیندازند و نیروی های خودی را با بهانه های بی خودی، متفرق نکنند.

ختم کلام آن که امروز دو پرچم در جهان در اهتزازند: پرچم طاغوت به رنگ آمریکاانگلیس اسرائیل و همپیمانانشان و «پرچم اسلام» به رنگ ولایت فقیه و پیروانشان در ایران و فلسطین و لبنان و سوریه و عراق و یمن و بحرین و … و به نظر بنده که همیشه با حساسیت نسبت به رابطه مسئولین با ولایت فقیه اظهارنظر کرده ام، با همه افت و خیزهای پیشین و با همه حوادث تلخ و شیرین، احمدی نژاد با تجربه تر از قبل، در جبهه اسلام ایستاده است؛ میزان صدق این مدعا در عملکرد و مواضع آینده ایشان بر همگان هویدا خواهد شد.

محمدعلی رامین؛ معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم/ تهران ۲۰ تیرماه ۱۳۹۵
طبقه بندی:
ارسال توسط پایگاه تحلیلی و اطلاع رسانی نجوا پرس